Lični podaci:

– Rođen 20.11.1951. godine u Beogradu
– Bračni status: oženjen, otac troje dece i deda petoro unučadi
– Supruga Dr Veroslava Ivanović, specijalista dečije i preventivne stomatologije, ćerka Dr Anđelka, specijalista interne medicine, sin Lazar, dipl. menadžer u sportu, sin Dr Veljko, lekar na spec.

Slike-Anlave-razno-7
Profesionalna istorija:

– Medicinski fakultet završio 1977. u Beogradu

– Specijalizirao na II Hirurškoj klinici u Beogradu i KC Zemun u periodu od 1978 – 1982. godine, na Odeljenju Opšte hirurgije, Odsek vaskularne hirurgije, sa odličnim uspehom i kao najmlađi hirurg specijalista u zemlji u tom vremenskom periodu

– Od 1991. stalno zaposlen u Poliklinici ANLAVE

– Stekao primarijat 1996 u Beogradu

– Rukovodio transportom pacijenata na 5 kontinenata i preko 60 država

– Organizator zdravstvene službe na sportskim manifestacijama (8 svetskih i
12 evropskih prvenstava)

– Član predsedništva Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.

Stručno usavršavanje:

– Stipendija Kraljevine Švedske, Karolinska Instituet, Stockholm, Sweden, 1984.

– Stipendija Ministarstva zdravlja SSSR-a 1990 godine

– Institute for Clinical and Experimental Medicine – IKEM, Praha, Czech Republic, 1985.
– A.V. Vishnevsky Institute of Surgery, Moscow, Russia, 1990.
–New Jearsey, Clifton County Hospital, USA, 1992.

STRUČNI RADOVI:

Kao organizator:
-Sastanak hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 21 – 22. Novembar 1998, Hotel Beograd Inter Continental sa 400 učesnika i gostima iz inostranstva:
-Akademik Anatoly Pokrovsky, Institut Visnjevski, A.V. Vishnevsky Institute of Surgery, Moscow, Russia
-Prof. Jesper Svedenborg, Karolinska Instituet, Stockholm, Sweden
-Prof. Giovanni Miscusi, La Sapienza, Rome, Italy

-Sastanak hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 29.Septembar 2006. Hotel Beograd Intercontinental sa 550 učesnika (jedna od najposećenijih hirurških sekcija u poslednjih 10 godina) i gostima iz inostranstva:
-Akademik Anatoly Pokrovsky, Institut Visnjevski, A.V. Vishnevsky Institute of Surgery, Moscow, Russia
-Prof. Dr. Dieter Raithel, Klinikum Sud Klinik, Nurnberg, Germany

-Ivan Kangrga, MD, PhD, Washington Univercity, St. louis, USA

–Autor poglavlja “Transport vitalno ugroženih pacijenata“, Ambulantna hirurgija, Milana Dragović

Prezentovao u zemlji i inostranstvu 16 međunarodnih radova, između ostalih i sledeće:

-Hitan transport pacijenata sa višestukim povredama.

-7. Evropski kongres traumatologije, Ljubljana, Slovenija, 14-17.Maj 2006.

-Autori: S. Ivanović, D. Pavlović, A. Ivanović, Z. Ilinčić.

-Treći Mediteranski kongres urgentne medicine, Nica, Francuska, 1–5. Septembar 2005.
-Autori: Ivanović S., Ranković M., Ivanović A., Donfrid B., Đorđevic D., Ilinčić Z.

Profesionalna istorija

O Prim. dr  Slobodanu Ivanoviću napisano je poglavlje u knjizi „Poznati srpski lekari“.