Sama činjenica da smo prva privatna ustanova kod nas, govori u prilog dugogodišnjem iskustvu. Naši iskusni lekari su poznati i priznati stručnjaci u svojim oblastima. Neretko nas upravo po njima prepoznaju.

Cena pregleda zavisi od nastavnog i naučnog zvanja lekara specijaliste.

OPŠTA I VASKULARNA HIRURGIJA:

 • Prim. dr Slobodan Ivanović, vaskularni hirurg
 • Puk. prof. dr sci. med. Nebojša Stanković, opšti hirurg
 • Ass. mr  sci. med. dr Zvezdan Stefanović, vaskularni hirurg
 • Prof. dr sci. med. Miloš Nikodijević, vaskularni hirurg

ORTOPEDIJA:

 • Dr sci. med. Vladimir Lalošević
 • Puk. prof. dr sci. med. Dragan Nikolić
 • Puk. prof. dr sci. med. Zoran Popović
 • Mr  sci. med. dr Stanko Miličković
 • Prof. dr sci. med. Radovan Manojlović
 • Prim. mr sci. med. dr Dejan Ristić
 • Dr Igor Šešlija
 • Dr Branislav Vračević
 • Prim. dr Nenad Marković
 • Prim. dr Vladan Petrović

PSIHIJATRIJA:

 • Puk. prof. dr sci. med. Miloje Preradović
 • Dr Jelena Đorđević

KARDIOLOGIJA:

 • Ass. mr sci. med. dr Nemanja Đenić
 • Ass. sci. med.  Nenad Ratković
 • Doc. dr sci. med. Dr Borko Josifovski
 • Doc. dr sci. med. Branislav Milovanović
 • Ppuk. ass. dr sci. med. Zoran Jović
 • Dr Dejan Spiroski

GASTROENTEROLOGIJA:

 • Prof. dr sci. med. Nikola Milinić
 • Puk. prof. dr sci. med.  Rajko Doder
 • Prim. dr Dragoslav Kandić
 • Mr sci. med. dr Gordana Kramarić Kujović

PULMOLOGIJA:

 • Dr Hidajet Malićević
 • Dr Milanka Stanković
 • Prof. dr sci. med. Vesna Škodrić Trifunović
 • Dr Jovan Stojiljković

HEMATOLOGIJA:

 • Dr Goran Milivojević

REUMATOLOGIJA:

 • Prim. dr Miroljub Milenković
 • Puk. prof. dr sci. med. Dušan Stefanović

NEFROLOGIJA:

 • Ass. dr Dejan Pilčević
 • Dr sci. med. Steva Pavlović

ENDOKRINOLOGIJA:

 • Ppuk. dr Petar Ristić
 • Prof. dr sci. med. Georgina Pudar

NEUROLOGIJA:

 • Prof. dr sci med Vladimir Bojović
 • Dr Jelica Veličković
 • Ppuk. dr Boban Labović

ORL:

 • Prim. dr Branislav Leštanin

DERMATOLOGIJA:

 • Prim. dr Tomislav Mladenović
 • Dr Tatjana Jović

INFEKTIVNE BOLESTI:

 • Puk. prof. dr sci. med. Darko Nožić

RADIOLOGIJA:

 • Puk. dr Dragan Dulović
 • Prim. dr Mirko Vasilski
 • Dr Nebojša Kecman